Wateroverlast


Live updates

Tijdens het hoogwaterseizoen of zomerse hoosbuien kan het voorkomen dat er wateroverlast ontstaat, dan vindt u hier live updates.

Perceeleigenaren (zowel inwoners als bedrijven) zijn verantwoordelijk voor het waterhuishouden op eigen terrein. Ervaart u overlast (schade) of hinder van water in uw kantoorruimte, woonkamer, kelder, of tuin, dan kunt u -afhankelijk van het soort hinder/overlast- meerdere dingen doen.

zandzakken

Als er veel neerslag valt, kan wateroverlast ontstaan. We spannen ons in om dit tegen te gaan, al is het nooit volledig uit te sluiten. We maken onderscheid tussen overlast als gevolg van een overstroming, hoosbui of grondwateroverlast.

Meldingen

Heeft u wateroverlast of is er een noodsituatie bel: 088 220 33 33, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Meldt schade aan waterschapswerk of dreigende situatie. Bijvoorbeeld:

  • Een breuk in een waterkering.
  • Te hoge waterstanden in sloten en/of beken.
  • Schade aan een brug, duiker, stuw of sluis.
  • Er komt (riool)water uit de grond.