Bekendmakingen


Zoeken in de bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een door ons genomen besluit, kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen.

Ter inzage

Indien u wilt zien welke stukken op dit moment ter inzage liggen kunt u dat inzien op de terinzagelegging pagina.

Zoeken in bekendmakingen en e-mailservice

Op Officiële bekendmakingen kunt u zoeken in onze bekendmakingen. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice. Met de e-mailservice bekendmakingen kunt u de bekendmakingen nu ook via e-mail ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice gebeurt in vijf simpele stappen. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail. U kunt zich via die e-mails ook altijd afmelden voor de service.