Proeven om Japanse duizendknoop te bestrijden

Gepubliceerd op 24 december 2022

In ons beheergebied komt de invasieve exotische Japanse duizendknoop op 285 locaties voor. We registreren de locaties en brengen ze in beeld door middel van de droge exoten (niet inheemse planten en dieren) applicatie. Zo proberen we zo veel mogelijk verspreiding door maai- en grondwerkzaamheden te voorkomen. Met nieuwe ontwikkelingen zijn we afgelopen jaar verschillende proeven gestart om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

De Japanse duizendknoop is een enorme woekeraar. De plant verdringt andere planten langs onze watergangen, waardoor taluds instabiel kunnen worden. De plant verspreidt zich snel en kan 3 tot 4 meter hoog worden. Het veroorzaakt op verschillende plekken overlast door het ontnemen van zicht in het verkeer of veroorzaakt schade wanneer de plant uit spleten van verhardingen zoals wegdek, bestrating of scheuren in muren van gebouwen groeit.

Omdat de JDK zich makkelijk verspreidt en de bestrijding erg lastig is, zijn er de afgelopen jaren verschillende manieren ingezet om met name de verspreiding te minimaliseren. Aannemers en eigen onderhoudsmedewerkers, die maai- en grondwerkzaamheden verrichten houden hier rekening mee.

Van verminderen verspreiding naar bestrijden

Nu zijn we bezig met proeven om te testen welke manier we het best kunnen gebruiken om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

We hebben verschillende bestrijdingsmethoden het afgelopen jaar in pilot uitgevoerd. Het komende jaar worden deze methoden gemonitord en indien nodig nazorg gepleegd. In het voorjaar kunnen we beoordelen welke methoden goed werken.

Verschillende methoden

  1. Verhitting; In Tilligte is grond afgegraven, gezeefd en daarna verhit in een machine. De grond is daarna direct teruggeplaatst en hoeft niet afgevoerd;
  2. Roots reset; in Nijverdal is de grond met de Japanse duizendknoop afgedekt met zuurstofdichte folie, onder het zuurstofdichte folie is het volledig plantaardige product CleaRoot gestrooid en ingewerkt. Door de bodem te verrijken met CleaRoot en daarna zuurstofdicht af te dekken, breken de wortels van de Japanse duizendknoop af. Tegelijkertijd herstelt de biodiversiteit van de bodem. De plant zal na een half jaar zijn afgestorven;
  3. In Sint Isidorushoeve/Haaksbergen is grond afgegraven en ter plekke begraven tot onder het peil van het grondwater waardoor de plant afsterft;
  4. In Schoonebeek is grond tot ca 1,50 meter afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens is het talud weer hersteld met schone grond en stapelzoden.
  5. Ook hebben onze medewerkers onlangs een demonstratie gekregen over het elektrocuteren van de Japanse duizendknoop.