Vandaag is het zwemseizoen gestart

Gepubliceerd op 1 mei 2024

Het is heerlijk weer. Veel mensen zullen buiten het zwemwater opzoeken. Vandaag start officieel het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater. In opdracht van de provincie controleren wij van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 46 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in ons gebied. Check of de kwaliteit van het zwemwater goed is. Dit kun je vinden op zwemwater.nl en in de zwemwater app.

De actuele waterkwaliteit en andere informatie over de zwemwaterlocaties staat vermeld in de zwemwater app en op zwemwater.nl. De meeste locaties controleren we, in opdracht van de provincie, negen keer per seizoen, daar waar de kwaliteit minder scoort doen we dit driemaal extra. Als er aanleiding toe is nemen we extra monsters voor bijvoorbeeld een blauwalg analyse of zwemmersjeuk (aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die zich vermenigvuldigd in zoetwaterslakken).''

Op officiële zwemwaterlocaties staan ook informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld omdat de kwaliteit van het water niet goed is, is dat op die borden te zien.

Zwem alleen in officiële zwemwaterlocaties

Wij raden iedereen aan alleen te gaan zwemmen in de officiële zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden. Ander oppervlaktewater is over het algemeen redelijk schoon, maar van dat water weten we de actuele kwaliteit niet. Er kunnen lozingen of een overstort (noodvoorzieing in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) van het riool in hebben plaatsgevonden. Er is verder kans op de aanwezigheid van de E-coli bacterie, waar je ziek van kunt worden. Ook kunnen er andere ziektekiemen van bijvoorbeeld de ziekte van Weil in zitten.

Het springen of duiken van bruggen, stuwen en andere bouwwerken is verboden. Dat kan levensgevaarlijk zijn, omdat je niet kunt zien hoe diep het is en of er voorwerpen op de bodem liggen. De inrichting is niet geschikt om te zwemmen. De taluds zijn te steil, dan kun je het water niet uit. Ook kan er een sterke stroming staan of is er een onderstroming vanwege vaarverkeer.