Zwemmen


Van 1 mei tot 1 oktober controleren we regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Wanneer deze niet voldoet is er namelijk kans op gezondheidsklachten door bijvoorbeeld blauwalg, botulisme of de E-coli bacterie. Wij raden het dan ook af om te zwemmen in water dat niet is aangewezen als officiële zwemwaterlocatie en dus niet wordt gecontroleerd. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico, ook bij de officiële zwemwaterlocaties. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is levensgevaarlijk en op veel plaatsen verboden!

Zwemmen in natuurwater

Met het stijgen van de temperatuur, groeit de aantrekkingskracht van het water. Spetteren en zwemmen in natuurplassen is heerlijk. Maar zwem alleen in officieel aangewezen zwemwater.

Zwemmen in oppervlaktewater (bijvoorbeeld: een sloot, beek, kanaal of rivier) brengt namelijk ook bepaalde gezondheidsrisico's met zich mee, voor mens en (huis)dier. Het zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Dat kunnen fysieke risico’s zijn maar ook biologische risico’s. Biologische risico’s komen vooral voor als de temperatuur stijgt. Daarom is het belangrijk iets te weten over de bedreigingen waarmee je in aanraking kunt komen, zoals blauwalg, botulisme, zwemmersjeuk (aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die zich vermenigvuldigd in zoetwaterslakken), de E-coli bacterie, of de ziekte van Weil. Meer informatie over deze gezondheidsrisico’s vindt u op www.zwemwater.nl.

Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) controleren wij regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van officiële zwemwaterlocaties. De actuele zwemwaterkwaliteit vermelden we op www.zwemwater.nl. Daarnaast adviseren we de provincie over het instellen van een waarschuwing, of negatief zwemadvies/zwemverbod.

Veiligheid zwemwater

De provincies Overijssel en Drenthe onderzoeken de aangewezen zwemwateren jaarlijks op veiligheid. Zij letten op de inrichting van de zwemwateren, zoals het langzaam aflopen van de taluds, drijflijnen en dieptes. Enkele fysieke risico’s in ander oppervlaktewater zoals kanalen en sloten zijn onzichtbare obstakels onder water, passerende boten die een verraderlijke onderstroom veroorzaken en steile en gladde oevers.

Zwemmen en coronamaatregelen

Er mag gezwommen worden op officiële zwemlocaties. Wel moeten daarbij de algemene RIVM-regels in acht worden genomen. Als er teveel mensen op een locatie aanwezig zijn en er geen afstand gehouden wordt of kan worden, kan de politie of veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt) ingrijpen.

Vechtstromen controleert de waterkwaliteit op de officiële zwemwaterlocaties in ons gebied. In principe zijn de zwemwaterlocaties open, tenzij de veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt) of zwemwaterbeheerder anders beslist. Voor de zekerheid kan men de website van die locatie raadplegen of telefonisch contact opnemen.

Campingplassen zijn doorgaans alleen toegankelijk voor campinggasten.


Waar kan ik zwemmen? En is het water veilig?

  • Ga alleen zwemmen in water dat is aangewezen als officiële zwemwaterlocatie.
  • Kijk op zwemwater.nl welke waterplassen zijn aangewezen als officiële zwemwaterlocaties. Daar staat ook hoe het is gesteld met de actuele zwemwaterkwaliteit.
  • Spring of duik niet van bruggen en andere bouwwerken dat is levensgevaarlijk!

ZwemwaterApp

Met de ZwemwaterApp kun je precies zien waar je in jouw buurt met een gerust hart een duik kunt nemen.

De gegevens van de Zwemwater App komen van de website zwemwater.nl, waar altijd de meest actuele informatie beschikbaar is.

Download hier de Zwemwater App