Waterkwaliteitspagina Vechtstromen online

Gepubliceerd op 8 mei 2024

Weten hoe het is gesteld met de waterkwaliteit in de beek of rivier in de buurt? Vanaf nu is het mogelijk voor de wateren in het gebied van waterschap Vechtstromen. Via de waterkwaliteitspagina op de website van het waterschap is het mogelijk om per waterloop in het gebied te zien hoe het is gesteld met de kwaliteit van het water. Het waterschap heeft deze stap gezet om de bewustwording bij mensen over het belang van schoon water en de inzet van het waterschap te vergroten.

Volgens Wilbert Siebring, Dagelijks bestuurder bij waterschap Vechtstromen, is het zeer belangrijk dat mensen in het gebied eenvoudig inzicht kunnen krijgen in relevante meetgegevens. “Waterkwaliteit is voor veel mensen ongrijpbaar. Zolang het water niet stinkt, een gekke kleur heeft of er dode vissen in drijven, lijkt het erop dat de kwaliteit in orde is. Helaas is de praktijk anders. Ook al ziet het water er schoon uit; op veel plekken zitten er teveel schadelijke stoffen in voor planten en dieren. Wij nemen forse maatregelen om dit terug te dringen. Het is belangrijk dat mensen zich dat realiseren.”

Verschillende kleuren geven de situatie aan

De waterkwaliteitspagina geeft voor allerlei stoffen en voor flora en fauna op hoofdlijnen aan hoe het ermee gesteld is in de verschillende waterlopen. Verschillende kleuren geven de situatie aan. Van rood als de kwaliteit onvoldoende is tot groen waarbij de kwaliteit voldoet aan de norm.
Mensen die meer inhoudelijke informatie willen over stoffen, exacte hoeveelheden en meetpunten, vinden op het portaal handige links waar deze informatie beschikbaar is.

Hoge eisen aan waterkwaliteit.

In Nederland moet de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoen aan vastgestelde eisen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuis horen. De waterschappen zijn mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen om de doelen in de KRW te halen. Volgens Siebring werkt Vechtstromen hier hard aan: “We nemen maatregelen in 17 van de 49 waterlopen in het gebied. Ook pakken we 9 van onze 23 zuiveringen aan om het rioolwater nog beter te zuiveren”.