Twee projecten van start bij Almelose Aa: nieuwe stuw en baggerwerkzaamheden

Gepubliceerd op 4 januari 2022

In januari 2022 beginnen we met twee projecten in de Almelose Aa in Almelo. Vanaf maandag 10 januari wordt de bestaande stuw bij de inlaat Almelose Aa vervangen door een automatische stuw en een week later, vanaf 17 januari, starten we met het baggeren van de Almelose Aa in het centrum van Almelo vanaf het Theaterhotel tot de spoorlijn.

Nieuwe stuw bij inlaat Almelose Aa

De nieuwe stuw zorgt ervoor dat de hoeveelheid water in de Almelose Aa beter te doseren is en dat kano’s de stuw veilig kunnen passeren. De nieuwe stuw maakt het Almelose kanorondje nog aantrekkelijker. Het vervangen van de stuw duurt circa 8 weken. Het project wordt samen met de gemeente Almelo gerealiseerd. Het ontwerp van de stuw kwam tot stand met inspraak van agrariërs uit de buurt en lokale ondernemers. Het project is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Almelo’s Water Beweegt die Vechtstromen en de gemeente Almelo in 2019 sloten. Daarbij richten partijen zich op zowel het plezier dat water geeft als de gevolgen van klimaatveranderingen.

Baggeren  Almelose Aa in centrum

De Almelose Aa wordt vanaf het Theaterhotel tot de spoorlijn met behulp van een schuifboot gebaggerd (zie plaatje). Deze schuift de bagger naar enkele overslagpunten. Op de overslagpunten wordt de bagger uit de waterloop gehaald en wordt het afgevoerd naar een depot en verwerkinglocatie. De baggerwerkzaamheden duren circa twee weken. We proberen de overlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat wateren zoals beekjes, grachten en vijvers gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.