Vermoeden botulisme in deel Glanerbeek

Gepubliceerd op 8 juli 2022

In de Glanerbeek, achter Park Bulserve, zijn een aantal dode watervogels gevonden. Ook zijn er zieke watervogels aangetroffen met symptomen die doen vermoeden dat het gaat om botulisme. Er zijn bloedmonster opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Het duurt vaak een tot twee weken voordat de uitslag bekend wordt en we ook weten om welk type botulisme het eventueel gaat.

Waarschuwingsborden

Op de locatie bij de Glanerbeek zijn waarschuwingsbordjes geplaatst met het dringende advies om niet het water in te gaan, niet te vissen en honden aangelijnd te houden. We houden de komende dagen extra inspectierondes. Dode dieren worden onmiddellijk weggehaald.

Botulisme

Botulisme is een bacterie die van nature voorkomt in het oppervlaktewater en waterbodems. De bacterie floreert in zuurstofarm water met een watertemperatuur van boven de 20 graden Celsius en gedijt goed in eiwit in de vorm van een kadaver. Door botulisme aangetaste vogels zijn herkenbaar doordat de vogels traag zijn, slecht of niet vliegen en moeilijk lopen.

Dode dieren die in het water liggen, zijn een nieuwe bron van besmetting. Vermijd daarom water waarin dode dieren drijven en raak dode dieren nooit met blote handen aan. Het snel ruimen van kadavers gaat de verspreiding van botulisme tegen.
Waarschuw zo snel mogelijk het waterschap zodat medewerkers de dode dieren weg kunnen halen (088 - 220 33 33).