Vergroening langs het Oranjekanaal

Gepubliceerd op 30 mei 2022

Wij onderschrijven het belang van biodiversiteit. De vergroeningsstrategie, die hiervoor is opgesteld, geeft richting aan de ambities en maatregelen. De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen genomen om te werken aan behoud en herstel van de biodiversiteit. Zo is behoud en herstel van soorten een belangrijk aspect bij herinrichting van beken, we leggen natuurvriendelijke oevers aan, voeren op verschillende locaties een meer ecologisch maaibeleid uit, zaaien oeverhoekjes in en verstrekken vergoeding voor blauwe diensten. Zo leveren we een extra impuls aan het versterken van de ecologie en biodiversiteit in de regio.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Dat kan bos zijn, maar ook een weiland, een vijver of een beek. Al die planten, dieren en micro-organismen die daar leven doen dat in een bepaald evenwicht met elkaar. Als de biodiversiteit ergens afneemt of verstoord raakt, dan raakt het gebied uit balans. Biodiversiteit is overigens niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en ons welbevinden. Insecten zijn bijvoorbeeld onmisbaar voor het bestuiven van gewassen en fruitbomen.

Oranjekanaal

We ontkomen er niet aan om ook onderhoud te plegen aan sloten, beken, riviertjes en kanalen.

Zo ook aan het Oranjekanaal. Daar is selectief gesnoeid waardoor inheemse bomen als de mispel en de wilde appel weer zichtbaar zijn. Collega Antoon Huis In ’t Veld heeft zijn expertise ingezet als het gaat om het onderhoud langs het Oranjekanaal: “De mispel is opnieuw geïntroduceerd,  omdat deze bijna uit de Drentse houtwallen is verdwenen. De lijsterbes en de meidoorn zijn door de selectieve snoei weer tevoorschijn  gekomen. De lijsterbes krijgt na de bloei oranje bessen, dat past prachtig bij de naam van het Oranjekanaal.” Naast dat er gesnoeid is, zijn er ook nieuwe inheemse struiken toegevoegd. “we hebben inheemse bosrozen geplant. Dat zijn struikvormers, zeer goed voor de biodiversiteit vanwege hun bloei en bottelvruchten in de herfst”.

Meer variatie van bomen, struiken en wilde planten maakt dat de natuur minder kwetsbaar is en zich sneller kan herstellen. En dat versterkt de biodiversiteit. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de herstelde oevers van het Oranjekanaal meer insecten, vlinders etc. naar de bebouwde kom lokken. De biodiversiteit kan zich dan verder verspreiden.

Historisch jaagpad terug

Tijdens de werkzaamheden deed de kans zich voor om het historische jaagpad terug te brengen.

Het jaagpad werd vroeger gebruikt om trekschepen vooruit te trekken door het Oranjekanaal. De schepen werden door paarden en scheepsjagers vooruit getrokken.

Het pad, dat loopt van de oude melkfabriek in Emmen tot aan de Heirbrug, kan nu gebruikt worden door wandelaars zodat zij kunnen genieten van het natuurschoon. En misschien waant de wandelaar zich even in de 19e eeuw en ziet voor zich hoe de schepen werden voortgetrokken door het Drentse landschap.