Biodiversiteit


We onderschrijven het belang van biodiversiteit, houden hier bewust rekening mee bij ons werk en we nemen deel aan diverse initiatieven die de biodiversiteit ondersteunen. Toch ontkomen we er niet aan om onderhoud te plegen aan sloten, beken en riviertjes. Ze groeien anders dicht, waardoor we dan geen water kunnen aanvoeren bij droogte, of afvoeren bij hoosbuien.

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Dat kan een bos zijn, maar ook een weiland, een vijver of een beek. Al die planten, dieren en micro-organismen leven in evenwicht met elkaar. Als de biodiversiteit ergens afneemt of verstoord raakt, dan raakt dus het gebied uit balans. Biodiversiteit is overigens niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en welbevinden. Insecten zijn bijvoorbeeld onmisbaar voor het bestuiven van gewassen en fruitbomen.

Vanuit onze rol als waterbeheerder, die zorgt voor voldoende veilig en schoon water, onderschrijven we het belang van biodiversiteit. We houden er ook bewust rekening mee bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Zo maaien waar mogelijk gefaseerd en nemen we deel aan initiatieven die de biodiversiteit ondersteunen­­­­, zoals Soortenrijk Drenthe. Verder zaaien we een deel van ons gebied in met bloemmengsels, zodat het daar voor vlinders, bijen en andere insecten goed toeven is. Tevens stimuleren we agrarisch waterbeheer (blauwe diensten, met akkerranden en bodempakketten). Maar ook met Bouwen met Natuur, waarbij we binnen onze projecten zoveel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke mogelijkheden ter plaatste en gedifferentieerd maaibeheer heeft Vechtstromen stappen gezet. Ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispasseerbare stuwen, visvriendelijke gemalen en oeverzwaluwwanden past bij dit beleid.

Toch ontkomen we er niet aan om onderhoud te plegen aan onze watergangen. Als we dat niet doen, dan groeien en slibben de sloten, beken en riviertjes dicht. Via een dichtgegroeide watergang kunnen we geen water aanvoeren bij droogte, of afvoeren bij wateroverlast, wat ook weer nadelige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit.

We maaien tussen 1 mei en 16 november en hanteren daarbij een gedragscode. Hierin staan instructies die zijn gericht op de bescherming van flora en fauna en die passen binnen de Wet Natuurbescherming. Door weersomstandigheden (bij droogte of veel neerslag) kunnen we overigens gedwongen zijn om eerder of later te maaien.


Tom over biodiversiteit

vlinder

Wat kunt u zelf doen?

  • Iedereen kan bijdragen aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door een bloementuin aan te leggen, waar vlinders, bijen en andere insecten zich thuis voelen. Zo kan in een hele wijk de biodiversiteit toenemen. Daarbij dan liever geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.
  • Slim omgaan met water helpt bij het tegengaan van verdroging, wat soms dodelijk is voor planten en dieren.
  • Gooi waterplanten uit een aquarium of vijver in de afvalbak en niet in de natuur. Of beter nog, schaf planten aan die hier van nature voorkomen. Daarmee voorkomt u dat er exoten (niet inheemse planten en dieren) in de natuur komen die de biodiversiteit bedreigen.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Samen voor bio

Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden en bedrijven zetten zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland