Toenemende opgaves en stijgende prijzen beïnvloeden tarieven

Gepubliceerd op 10 november 2022

Waterschappen hebben te maken met stijgende prijzen en er komen grote opgaves op ons af. Zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, het renoveren van zuiveringen en het tegengaan van klimaateffecten. Diverse waterschappen moeten hun tarieven nog vaststellen, maar waarschijnlijk  zullen de tarieven bijna overal stijgen. Ons algemeen bestuur beslist binnenkort over de tarieven van waterschap Vechtstromen. De tariefstijging ligt bij ons naar verwachting lager dan het landelijk gemiddelde.

Dat de stijgingen niet overal gelijk zijn komt vooral doordat gebieden van elkaar verschillen. Factoren zoals laag of hoog gelegen in Nederland, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken bepalen de eisen aan het waterbeheer. Ook het al dan niet hebben van een doorlopend energiecontract speelt mee.

Rekenvoorbeelden Unie

De Unie van Waterschappen heeft een aantal rekenvoorbeelden uitgebracht, gebaseerd op de tariefvoorstellen die eind oktober in de besturen van de 21 waterschappen in Nederland werden besproken. Daaruit blijkt dat de waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder waarschijnlijk stijgt van gemiddeld 156 euro dit jaar naar 168 euro in 2023. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in 2022 gemiddeld 353 euro. In 2023 wordt dat gemiddeld 381 euro. Voor een woning van 325.000 euro stijgt de waterschapsbelasting gemiddeld van 376 naar 405 euro. En voor een woning van 400.000 euro stijgt het bedrag gemiddeld van 398 naar 429 euro.

Rekenvoorbeelden Vechtstromen

Op basis van de rekenvoorbeelden van de Unie en onze huidige tariefvoorstellen, stijgt bij Vechtstromen de waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder van 141 euro dit jaar naar 150 euro in 2023. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in 2022 342 euro. In 2023 wordt dat 363 euro. Voor een woning van 325.000 euro stijgt de waterschapsbelasting van 368 naar 389 euro. En voor een woning van 400.000 euro stijgt het bedrag van 393 naar 414 euro.


Waarom betaal je waterschapsbelasting