Gewasbeschermingsmiddelen door ongeluk in oppervlaktewater Geesteren

Gepubliceerd op 15 juni 2023

Door een omgevallen veldspuit ter hoogte van de kruising broedbekeweg/langeveenseweg in Geesteren zijn gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht gekomen. Deze worden door toevoegen van extra water zover verdund dat deze geen bedreiging vormen voor de planten en dieren in het water.

Om de omvang van de vervuiling te beperken en de gewasbeschermingsmiddelen niet verder het watersysteem in te laten lopen, zijn de stuwen voor en na de plek van de calamiteit omhoog gezet. Er stroomt nu geen water meer over de stuw. Het middel is door de 8000 kuub water in de waterloop nu zeer sterk verdund en wordt door middel van een beregeningshaspel op het land gebracht. Het niet volgen van de beregeningsregeling, is in dit geval een uitzondering door een calamiteit. Het onttrokken water wordt weer aangevuld.