Laat horen wat je vindt!

Gepubliceerd op 7 juni 2024

Wij willen wil graag in gesprek met enthousiaste inwoners, studenten, ondernemers of werknemers van belangenorganisaties of medeoverheden binnen ons werkgebied. Om verbinding te maken en te horen wat zij vinden van schoon, veilig en voldoende water. Daarom organiseren we ontmoetingen op de Universiteit Twente (18 juni), bij Erve Pezie in Almelo (2 juli) en op onze zuivering in Emmen (3 juli). Opgeven kan via de website van het waterschap. Een eenvoudige maaltijd is inbegrepen.

Ons waterschap werkt dagelijks aan schoon, veilig en voldoende water. Zo zorgen we voor een aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant en dier. Dit willen we ook in de toekomst goed blijven doen. Klimaatverandering en nieuwe wet- en regelgeving vormen hierbij extra uitdagingen. We doen ons werk voor al onze inwoners. Daarom hechten we veel waarde aan een sterke verbinding met onze omgeving. Binnen het waterschap gebruiken we voor deze verbinding de term ‘noaberschap'.

Samen leven met water vanuit noaberschap. Hoe doen we dat?

Het bestuur van Vechtstromen verstaat onder noaberschap het naar elkaar omzien, openstaan voor elkaars opvattingen en waarden, en elkaar hulp aanbieden als dit nodig is. “Dat doen we ook richting onze omgeving”, aldus dagelijks bestuurder Ellen Hemmers. “Maar wat verstaat die omgeving nou precies onder noaberschap? Dat willen we graag horen. We zijn ook heel nieuwsgierig welke ideeën en wensen onze inwoners, studenten, ondernemers en medewerkers van samenwerkingspartners hebben als het gaat om water in de stad, natuur en hun huis.”

Data en locaties

Dinsdag 18 juni: Universiteit Twente, Horsttoren, VIP-zaal T1300, Drienerlolaan 5 in Enschede. 
Dinsdag 2 juli: Erve Pezie, Bellinckhofsdwarsweg 3 in Almelo. 
Woensdag 3 juli: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Emmen, Dikkewijk Oostzijde 56 in Nieuw-Amsterdam.

Programma

17.30 – 18.00 uur: Inloop met eenvoudige maaltijd 
18.00 – 20:00 uur: In gesprek over wonen, werken en studeren met noaber Vechtstromen
20.00 – 20.30 uur: Napraten met koffie/thee en dessert