Afgelopen drogere periode heeft (grond)waterstanden genormaliseerd

Gepubliceerd op 16 maart 2024

De afgelopen weken was het wat droger en daardoor zijn de grondwaterstanden in ons beheergebied op veel plekken gedaald naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Op enkele plekken staan stuwen inmiddels ingesteld boven het winterpeil om water vast te houden waar dat mogelijk is. Voor de aankomende dagen wordt een wat wisselvalliger weertype voorspeld. De afvoeren in de rivieren zullen dan ook in de loop van het weekend weer iets toenemen.

De Vecht, Dinkel, Regge en Drentse kanalen

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 20m3  per seconde. Bij Gronau heeft de Dinkel een afvoer van circa 2 mper seconde. Volgens de weervoorspellingen zal de waterstanden op de Vecht, Regge en Dinkel het komende weekeind iets gaan stijgen. Het Afwateringskanaal heeft een afvoer van circa 11 mper seconde. Er zijn op dit moment in het Drentse kanalensysteem geen problemen en ook hier zullen de waterstanden wat stijgen.

Weersvoorspelling

De afgelopen weken is het droger geweest. Voor komende dagen is er een wisselvalliger weertype voorspeld met zachte temperaturen. Vrijdag en in het weekeind valt hier en daar een buitje. Voor de langere termijn is er 40% kans op neerslag, met nog onzekere voorspelling voor de temperaturen. De (grond)waterstanden zullen met de verwachte weersvoorspellingen stabiel blijven.

Oppervlaktewater

We houden het jaar rond zoveel mogelijk water vast om het grondwatersysteem op peil te houden. Bijvoorbeeld om het voorjaar / het groeiseizoen over een aantal weken in te gaan met een goede voorraad (grond)water. Op dit moment leveren we maatwerk en spelen we in op de lokale actuele omstandigheden na de extreem natte periode. We houden daarbij water vast wanneer dat kan en voeren water af wanneer dat nodig is. Wanneer de bodem verzadig is en stuwen te hoog staan, kan er namelijk wateroverlast optreden op het moment dat er in korte tijd veel regen valt.

Grondwater

Momenteel bevinden de grondwaterstanden zich op de meeste plekken in ons beheergebied rond het langjarige gemiddelde. Er is de afgelopen weken minder neerslag gevallen waardoor de grondwaterstanden zich hebben kunnen normaliseren. Met de komende wat wisselvallige periode verwachten we dat de grondwaterstanden redelijk stabiel blijven.