Voortgezet onderwijs


In alle lessen zit een game, waarbij de leerlingen opdrachten uitvoeren. Aan de lessen van 90 minuten gaat uitgebreide theorie vooraf over het onderwerp en de lessen van 50 minuten bevatten een korte introductie voor het spelen van de game.

VoortgezetOnderwijs_Democratie_50_90min

Democratie 90 min.

Deze les gaat over de verkiezingen en het bestuur van een waterschap. Daarop aansluitend wordt de Democratiegame gespeeld.

VoortgezetOnderwijs_KLimaat_50_90min

Klimaat 90 min.

In deze les komen onderwerpen als hitte, droogte en wateroverlast aan bod. Daarna wordt Kraak de klas gespeeld, waarbij de leerlingen opdrachten moeten uitvoeren om de codes te kraken.

VoortgezetOnderwijs_zuiveren_50_90min

Zuiveren 90 min.

In deze les wordt het gehele zuiveringsproces in beeld gebracht. Waar komt het afvalwater vandaan en hoe wordt dit gezuiverd naar biologisch schoon water? Aansluitend wordt de Water Experience Game gespeeld.

VoortgezetOnderwijs_Democratie_50_90min

Democratie 50 min.

Deze les bevat een korte introductie over het bestuur om daarna de Democratiegame te spelen.

VoortgezetOnderwijs_KLimaat_50_90min

Klimaat 50 min.

Hier komt kort het onderwerp klimaatverandering aan bod, waarna de leerlingen Kraak de klas spelen.

VoortgezetOnderwijs_zuiveren_50_90min

Zuiveren 50 min.

De les zuiveren geeft een beknopt beeld van het zuiveringsproces. Hierna spelen de leerlingen de Water Experience game.

Alle lessen worden in LessonUp gegeven. Hiervoor is het niet essentieel om een account te hebben.

VoortgezetOnderwijs_Rondleiding

Rondleiding

Interesse om het zuiveringsproces in het echt te zien?