Democratie 50 min.


Tijdens de Democratiegame maken de leerlingen op een activerende manier kennis met het bestuur van het waterschap.

De klas wordt in drie groepen verdeeld, waarbij ieder groepje een bepaald gebied bestuurt. De groepen krijgen casussen en nemen samen beslissingen die gevolgen hebben voor hen en de andere groepjes. Voorafgaand is er een korte introductie over de kerntaken van het waterschap.

De les wordt in LessonUp gegeven. Hiervoor is het niet essentieel om een account te hebben.