Democratie 90 min.


Tijdens deze les krijgen leerlingen op een activerende manier informatie over de verkiezingen en het bestuur: waarom is het belangrijk om te stemmen? Hoe komt het bestuur tot stand? Vooraf aan deze informatie worden de kerntaken van het waterschap genoemd.

Daaropvolgend wordt de Democratiegame gespeeld. De klas wordt in drie groepen verdeeld, waarbij ieder groepje een waterschapsbestuur is. De groepen krijgen casussen en nemen samen beslissingen die gevolgen hebben voor hen en de andere groepjes.

De les wordt in LessonUp gegeven. Hiervoor is het niet essentieel om een account te hebben.