Zuiveren 50 min.


Tijdens de les zuivering komen kort de kerntaken van het waterschap aan bod.

Hierna wordt de Water Experience Game gespeeld. De klas wordt in 6 groepen verdeeld. Ieder groepje krijgt 4 opdrachten waar bij elke opdracht een letter uit komt. Die letters vormen samen een woord. Zijn alle woorden goed? Dan volgt de gezamenlijke eindopdracht. Wanneer die is opgelost kan het biologisch schone water weer de natuur in!

De les wordt in LessonUp gegeven. Hiervoor is het niet essentieel om een account te hebben.