Zuiveren 90 min.


Tijdens de les zuiveren leren de leerlingen door het onderzoekend leren principe hoe er van rioolwater biologisch schoon water wordt gemaakt. Hierbij komen alle stappen van het zuiveringsproces aan bod, samen met de kerntaken van het waterschap.

Hierna wordt de Water Experience Game gespeeld. Hiervoor deel je de klas in 6 groepen. Ieder groepje krijgt 4 opdrachten waar bij elke opdracht een letter uit komt. Die letters vormen een woord. Zijn alle woorden en de gezamenlijke opdracht binnen de tijd goed? Dan kan het biologisch schone water weer de natuur in!

De les wordt in LessonUp gegeven. Hiervoor is het niet essentieel om een account te hebben.