50 jaar Schoon water


Wat gebeurt als onze 23 rioolwaterzuiveringen niet werken? Dan komt al het vieze water van huishoudens en bedrijven rechtstreeks in de natuur. Tot 50 Jaar geleden waren er nog geen afspraken over het lozen van afvalwater. Sinds 1970 is de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in werking getreden. Het doel was om verontreiniging van oppervlakte water te voorkomen en op te lossen.

Op deze pagina is van alles te vinden over ons zuiveringswerk van de afgelopen 50 jaar. We kijken naar het verleden en heden en de toekomst. Dit doen we aan de hand van filmpjes, oude en nieuwe foto’s en verhalen.

Visual Hoe was het verleden Wat doen we in het heden Kijken naar de toekomst

Onze zuiveringen

Met 23 zuiveringen in ons beheersgebied zuiveren wij afvalwater van huishoudens en bedrijven.

Zuiveren afvalwater

Afvalwater weer zo schoon maken dat het terug de natuur in kan met geavanceerde zuiveringsinstallaties.

Afvalwater transporteren

Hoe komt het afvalwater vanuit uw toilet, wasmachine en douche of van bedrijven bij ons op de zuivering?

Energiefabriek 345

Kengetallen

  • 23 zuiveringen
  • 800.000 inwoners
  • We zuiveren 85 miljoen m3 per jaar, dat is ongeveer 1 miljoen liter per uur
  • Na ontwatering 25 vrachtwagens met slibkoek per week

Hoe kunt u helpen?

U kunt helpen door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is, de 3 P's (Plas, Poep, wc-Papier). Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!

Hoe gaat dat in de zuivering?

Plaatje zuiveringstoer