Toekomst


Over onze schouder kijkend zien we de historie van het waterschap. Maar we richten onze blik ook graag op de toekomst. Wat komt er de komende jaren op ons af en wat zijn ontwikkelingen waar we ons de komende jaren op richten? We geven een korte bloemlezing en nemen je mee in de ontwikkelingen voor de toekomst.

Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties in een snel veranderende wereld

We willen het rioolwater zo goedkoop mogelijk goed schoonmaken. Dat is soms lastig, want de techniek en de wereld om ons hen veranderen snel. Daarom bouwen we onze zuiveringen in delen. Bijvoorbeeld een deel dat het grove vuil eruit haalt, een deel waar het zand eruit wordt gehaald en een deel waar de bacteriën aan het werk zijn. Alle onderdelen zijn aan elkaar gekoppeld, maar er kan ook makkelijk een deel worden toegevoegd. Bijvoorbeeld om tijdelijk over extra capaciteit te kunnen beschikken als dat nodig is.

Schoon, schoner en nog schoner

We werken er iedere dag hard aan om het water steeds schonen te maken. Regelmatig ontdekken we weer nieuwe stoffen in het afvalwater die nog niet eerder in beeld waren. Dit noemen we ‘opkomende stoffen. Denk hierbij aan stoffen uit bestrijdingsmiddelen van de landbouw, afvalwaterlozingen van chemische industrie en microverontreinigingen zoals geneesmiddelen en hele kleine stukjes plastic.

Overheden, zorgaanbieders en de farmaceutische industrie werken samen om de aanwezigheid van medicijnresten in het water terug te dringen. Het is mogelijk dat de waterschappen te maken krijgen met een landelijke opgave voor de verwijdering van deze micro-verontreinigingen in het gezuiverde afvalwater. Daarom zijn we nu al bezig om onderzoek te doen naar innovatieve, duurzame en breed inzetbare technieken om dat voor elkaar te krijgen. Het onderzoeksproject MiKRO is daar een mooi voorbeeld van.

Stoffen hergebruiken

In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënt ingezet en opnieuw toegepast, zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, nu en in de toekomst. Circulaire economie draagt bij aan het verminderen van de klimaatverandering en van vervuilende stoffen in het watersysteem. We hebben de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn en streven naar 50% circulair handelen in 2030. Producten worden slimmer en biobased (materialen die hoofdzakelijk bestaan uit natuurlijke/organische grondstoffen) ontworpen en restmaterialen worden zoveel mogelijk worden hergebruikt. Een werkwijze waarbij het behoud van waarde en het minimaliseren van afval centraal staat.

Rioolwater bevat veel grondstoffen die bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld het produceren van papier, kunstmest en groeimiddelen voor de tuinbouwsector. Waterschappen leveren met deze terugwinning een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de circulaire economie. De Green Deal-samenwerking tussen de Unie van Waterschappen, STOWA (stichting onderzoek waterschappen) (stichting onderzoek waterschappen) en de Rijksoverheid richt zich op het hergebruik van grondstoffen. Dat gebeurt door kennis te ontwikkelen over de terugwinning van grondstoffen.