BBB


BBB, voor en samen met burgers voor veilig water

De BoerBurgerBeweging Vechtstromen staat voor:

Goed bestuur, samen met en voor Burgers, Agrariërs en Bedrijven.

Focus op de wettelijke kerntaken.

Voldoende water voor iedereen.

Veilig en schoon water.

Zichtbaar en altijd bereikbaar voor alle bewoners van ons gebied.

Een beleid met gezond verstand en verantwoord financieel beleid om onnodige uitgaven en belastingverhogingen te voorkomen.

Dilemma’s