Waterbeheerprogramma 2022 - 2027


Op deze pagina vindt u het waterbeheerprogramma 2022 - 2027. Deze volgt het waterbeheerplan 2016 - 2021 op.

Het waterbeheerprogramma wordt op 24 november vanaf 16.00 uur behandeld in de opgavegerichte commissie van het algemeen bestuur en op 15 december 2021 vanaf 19.30 uur in de vergadering van het algemeen bestuur. Beide vergaderingen vinden plaats in het waterschapshuis, Kooikersweg 1 in Almelo.  Iedereen is uitgenodigd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Wilt u het woord voeren (maximaal 5 minuten) tijdens de vergadering van de commissie en/of het algemeen bestuur over de het waterbeheerprogramma 2022-2027 en de reactienota? Meld dit uiterlijk 30 minuten voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris door telefonisch contact op te nemen met mevrouw Ada Wullink, 06 29 56 07 15.

Vaststelling door dagelijks bestuur

Het dagelijks  bestuur heeft op 2 november ingestemd met de volgende punten:

  1. Kennis te nemen van de reactienota op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen op het ontwerpwaterbeheerprogramma 2022-2027.
  2. In te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur 'Waterbeheerprogramma 2022-2027’.
  3. Het voorstel 'Waterbeheerprogramma 2022-2027’ door te geleiden ter besluitvorming en de reactienota op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen door te geleiden ter kennisname naar het algemeen bestuur.