Een aantrekkelijke leefomgeving, waar genieten van water mag, vergroot het waterbewustzijn


Van het water, als bouwsteen voor een aantrekkelijke leefomgeving, mag ook genoten worden. Het waterschap zet zich daarom in om, in samenwerking met onze partners, de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Wij zien het echt als één van onze taken om de ruimtelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving met ons prachtige watersysteem te vergroten. Daarbij streven wij ernaar dat dit watersysteem zoveel mogelijk beleefd kan worden. In ieder geval door de inwoners in ons beheergebied die ook meebetaald hebben aan de totstandkoming en het beheer van dit systeem. Dit vergroot het waterbewustzijn. Onze wateren en oevers stellen wij daartoe, waar mogelijk open.

Wij stimuleren recreatieve initiatieven. Recreatief gebruik van ons water vindt plaats binnen de wettelijke kaders en de omringende functies. De activiteiten zijn zoveel mogelijk vergunningsvrij. Voor beheer en onderhoud zorgen de initiatiefnemers, in samenspraak met het waterschap.