Droogte en overlast als gevolg van klimaatverandering


Het klimaat verandert. De KNMI-scenario’s geven aan dat Nederland in 2050 warmer en natter zal zijn. Met in de zomer vaker droogte en een zeespiegel die verder gestegen zal zijn. Ook verwacht het KNMI dat weersextremen, zoals hittegolven en zware buien, in 2050 vaker zullen voorkomen.

We hebben de laatste tijd steeds vaker te maken met te weinig of te veel water in ons werkgebied. Vooral in het zuidelijke, hellende deel van ons werkgebied komt bij hevige buien wateroverlast voor. In andere delen van ons werkgebied is juist sprake van structurele droogte. Dit komt door de hoge ligging en de zandige ondergrond, de van oudsher op afvoer gerichte waterinfrastructuur en de huidige wijze van grondgebruik. Door klimaatverandering valt in de lente en de zomer gedurende steeds langere perioden nauwelijks neerslag, waardoor het grondwater niet voldoende wordt aangevuld. Dit zorgt voor schade aan landbouw en natuur, maar ook aan huizen die door inklinking van veengronden en kleilagen bij droogte verzakken.

Deze problemen zijn niet alleen het gevolg van klimaatverandering. In menig dorp of stad is in het verleden open water onder de grond gestopt om ruimte te maken voor verkeersinfrastructuur en bouwterreinen. Het gevolg is dat het regenwater grotendeels via het rioolstelsel wordt afgevoerd. De zogenoemde ‘vervlechting’ van afvalwater en regenwater veroorzaakt zowel waterkwantiteits- als waterkwaliteitsproblemen. Bij hoosbuien zien we steeds vaker ondergelopen tunnels, straten, pleinen en huizen, vaak ook vermengd met rioolwater uit ondergelopen rioleringen.

Dat is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid, maar zorgt ook voor veel overlast. Bovendien presteren onze rioolwaterzuiveringsinstallaties slechter als de aanvoer bestaat uit een mengsel van schoon hemelwater (regen en sneeuw) en vies afvalwater. Dit komt doordat het verdunde rioolwater lagere concentraties verontreiniging kent dan waarop het zuiveringsproces is ingesteld. Met als gevolg dat de zuiveringsprocessen in de rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten worden aangepast en dat we worden geconfronteerd met hogere kosten.