Komt een man bij het waterschap


Samenwerken kan op vele manieren, variërend van licht (met een partner afstemmen van werkzaamheden) tot zwaar (met partner gezamenlijk organiseren en uitvoeren van een activiteit), van faciliteren tot participeren. In alle varianten is het van belang dat de samenwerking goed juridisch wordt geregeld.

Alvorens tot samenwerken te besluiten is het – voor alle betrokken partijen - verstandig om aandacht te besteden aan de onderstaande punten.

De eerste drie punten geven antwoord op de vraag of het waterschap de voorgenomen gezamenlijke werkzaamheid kan oppakken en of de samenwerking met de beoogde partij een voldoende solide basis heeft.

Het vierde punt vraagt om aandacht voor de vraag of het waterschap de keuze van een samenwerkingspartner moet aanbesteden, of dat deze keuze vrij is.

Het vijfde punt toont de verschillende juridische vormen om de samenwerking in te organiseren.

Elke vorm heeft zijn eigen consequenties. Het is de moeite waard om de consequenties voor enkele belangrijke onderwerpen van tevoren te verkennen. De laatste zes punten gaan over die onderwerpen, en hun consequenties.

Al naar gelang de uitkomst van deze verkenning kan het wenselijk zijn om toch een andere rechtsvorm voor de samenwerking te overwegen.

Pot_Energiefabriek_RGB

Voor meer informatie zie Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen.