Archem een plek van verbinding

Gepubliceerd op 29 maart 2023

In het gebied Archemermaten is de (nood)stuw Archem vervangen door een definitieve stuw met vaste drempel en nieuwe vistrap. Ook is het natuurgebied Velderberg uitgebreid voor natuur- en waterdoelen. Met dit project werken we aan goed waterbeheer voor landbouw en natuur.

Met dit project versterken we de kwaliteit van het gebied Reggedal, waarbij ook invulling is gegeven aan de recreatieve beleving.

Het rondje Regge in het gebied Archemermaten – Hancate is er een stuk mooier op geworden. Door de aanleg van de nieuwe stuw Archem is daar langs de Regge een prachtige route ontstaan voor fietsers en wandelaars. Ook werd een 1,2 kilometer lange vistrap aangelegd.

De nieuwe stuw was nodig om te voorkomen dat het achterliggende gebied in droge periodes verder verdroogd. Dit gebied bestaat namelijk uit een Natura2000 gebied Archemermaten en een agrarisch gebied. Beide hebben behoefte aan een goed waterpeil.

Feestelijke opening

Op woensdag 29 maart werd dit feestelijk gevierd samen met inwoners uit het gebied en diverse organisaties bij de Reggestee. Samen met de deelnemers van de opening werd gefietst naar de stuw Archem, prachtige kunstwerken onthuld en getoast op de nieuwe stuw.

Kortom, Archem - een plek van verbinding.