Archemermaten: volop in ontwikkeling

Gepubliceerd op 10 juni 2024

Een vaste drempel om de Regge op peil te houden, een vispassage om een hoogteverschil van ruim 1,5 meter te overbruggen, een gebied voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), een paai- en opgroeigebied voor vissen, een natuurlijke inrichting van de Regge en een fietspad; dat waren de ingrediënten voor de herinrichting van het gebied Regge-Archemermaten.

Twee jaar geleden zijn de werkzaamheden uitgevoerd, die begonnen met de sloop van stuw Archem. Deze stuw vormde letterlijk een muur voor vis en ander waterleven om vanaf de Overijsselse Vecht de Regge en haar aanliggende beken te bereiken.

Nu twee jaar later heeft het gebied een complete verandering ondergaan. De vispassage die aangelegd is langs de Regge, is ruim 1,2 kilometer lang en bestaat uit 21 trapjes. Ondanks het hoge en vele water heeft de vispassage zijn werking behouden.

De Regge krijgt haar natuurlijke karakter terug met een meer slingerende waterlijn. Samen met het aanbrengen van boomwortels en dood hout in de oevers van de Regge, is er een fijn leefgebied ontstaan voor waterdieren en planten. Ook wordt er volop gebruik gemaakt van het nieuw aangelegde fietspad, de kanosteigers en picknickplek.

Benieuwd hoe het gebied met de vistrap en drempel bij Archemermaten er nu uit ziet? Bekijk onderstaande video.