De Regge stroomt over nieuwe drempel Archem

Gepubliceerd op 18 november 2022

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de Regge bij Archem. Het gebied rondom het voormalige stuwcomplex onderging een gedaanteverandering. Het voormalige defecte stuwcomplex is verwijderd, de tijdelijke stuw is verwijderd en beide zijn vervangen door een nieuwe vaste drempel.  Afgelopen weekend, 11 & 12 november bereikte het project een mijlpaal: De Regge heeft een nieuw vast peil van 4,35m NAP en stroomt voortaan over een 35 meter lange vaste drempel.

Nieuwe vistrap

De nieuwe vaste drempel vormt een hindernis voor vissen en waterdieren. Daarom is een nieuwe vistrap aangelegd van ruim een kilometer lang. Deze is bijna gereed en doet nog voor het einde van het jaar mee met het Regge-systeem. Zo kunnen de vissen en waterdieren veilig langs de vaste drempel.  In het gebied rondom de vistrap is de bovenste laag verwijderd (afgeplagd) waardoor er een schraler milieu is ontstaan voor natuurontwikkeling.

Ook is de afgelopen periode gewerkt aan een paai- en opgroeigebied voor vissen. Hiervoor is de kade afgegraven en verplaatst. Dit circa 1,5 hectare grote gebied bestaat uit een overstromingsvlakte/moeras met verschillende waterdieptes. In dit gebied kan tijdens hogere waterstanden ruim 20.000 m³ water geborgen worden. Hierdoor houden we het water langer vast en voeren we het minder snel af richting de Vecht.

Bouwen met natuur

Om de biodiversiteit te verbeteren passen we in het hele project ‘bouwen met natuur’ toe. Door bijvoorbeeld stobben (wortels van bomen) en dood hout te verwerken in de oevers van de Regge. Hierdoor verandert de rechte, strakke oever in een meer slingerende waterlijn, waardoor aantrekkelijke gebieden voor waterdieren en planten ontstaan.

Op de nieuwe kade leggen we een nieuw fietspad aan. De totale werkzaamheden duren nog tot het einde van dit jaar.