Berflobeek - verenigingsgebouw


De Berflobeek die loopt langs het Verenigingsgebouw is aangepast. Dit is gebeurd in nauw overleg met de investeerder en huurder van De Verééniging. Het profiel van de beek is aangepast en de oevers hebben een natuurvriendelijke inrichting gekregen.

Deze zijn ingezaaid met een bloemenmengsel. De beek is onderdeel gaan uitmaken van de parkachtige omgeving van het historische gebouw.

Door de aanpassingen is er nu meer zicht op de beek en kunnen inwoners genieten van water en natuur in de stad. De vijver naast het Verenigingsgebouw doet dienst als waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Deze vijver is aangesloten op de Berflobeek.
De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond.