Beken Hengelo


Het klimaat verandert en de laatste jaren sneller dan ooit tevoren. Denk aan buien die steeds heviger worden, maar ook hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) in de stad. Daarom werken gemeente Hengelo en ons waterschap samen om de stad voor te bereiden op de toekomst en de effecten van extreem weer aan te pakken. De beken in de stad zorgen voor verkoeling en een goede afvoer van het regenwater. Ook de beleving van water is belangrijk voor leefbaarheid in de stad en werkt tegen de hittestress.
Op veel plekken is al hard gewerkt om de beken klimaatbestendig te maken. En ook de komende jaren werken we aan een verdere duurzame inrichting van de beken in Hengelo. We werken hierbij graag ook zoveel mogelijk samen met inwoners en partijen als de woningcorporatie.

Projecten

In 2015 hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo de handen ineengeslagen om een impuls te geven aan de uitdagingen die binnen het stedelijk gebied van Hengelo op ons afkomen als gevolg van de veranderingen van het klimaat. Dit heeft geresulteerd in de samenwerkingsovereenkomst ‘Klimaat Actief Hengelo’. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst zijn voor de Berflobeek, Drienerbeek, Elsbeek en de reconstructies in Hart van Zuid en de Berflo Es projecten geïnitieerd binnen het hoofdproject Beken Hengelo.

Drienerbeek - Paul Krugerstraat

Drienerbeek

Contact

Heeft u vragen over de beekprojecten in Hengelo, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jeroen Riekert.

Jeroen Riekert

jeroen

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Groenblauwtwente

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo vinden het belangrijk om wateroverlast in de toekomst te beperken en nemen daarom maatregelen in de openbare ruimte. Maar ook inwoners kunnen zelf wat doen op het eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld door de regenpijp af te koppelen of de tuin te vergroenen. Kijk voor tips en inspiratie op www.groenblauwtwente.nl

Een groen dak in Hengelo?

Inwoners van Hengelo kunnen gebruik maken van een Groene dakenkaart. Op die kaart kun je zien of jouw dak geschikt is voor een groene bedekking, zoals mos en sedum.
Meer weten? Subsidie Groene Pet (hengelo.nl)

Waterprojecten in Hengelo

Zorgvuldig omgaan met water is van groot belang: voor de natuur, ons welzijn en onze gezondheid. In het Waterplan van de gemeente Hengelo staat hoe men nu en de komende jaren (tot 2030) omgaat met het water in de stad. > Zie de website van gemeente Hengelo

Energiefabriek Hengelo

Het centraal verwerken van zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) op de zuivering in Hengelo geeft energie! Dat blijkt uit onderzoek. Daarom wordt er een Energiefabriek in Hengelo gebouwd.