Samenwerking Klimaat Actieve Stad Hengelo krijgt vervolg

Gepubliceerd op 4 maart 2024

Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen werken intensief samen en investeren gezamenlijk in het herstel van de Hengelose beken. Op veel plekken is al hard gewerkt om de beken klimaatbestendig te maken. Mooie voorbeelden daarvan zijn de Elsbeek en de Veldbeek. Dagelijks bestuurder Gerald Aveskamp en wethouder Claudio Bruggink van gemeente Hengelo ondertekenden op 4 maart het document Klimaat Actieve Stad. Daarmee spreken ze uit deze samenwerking door te willen zetten. Gemeente en waterschap gaan de komende jaren verder samenwerken aan een verdere duurzame inrichting van de beken in Hengelo.

Het herstellen van de Hengelose beken is noodzakelijk

Bestuurder Gerald Aveskamp benadrukt het belang van het herstellen van de beken in Hengelo: “Het klimaat verandert en de laatste jaren sneller dan ooit tevoren. Denk aan buien die steeds heviger worden, maar ook hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) in de stad. Daarom werken wij samen met gemeente Hengelo om de effecten van extreem weer aan te pakken en de stad voor te bereiden op de toekomst.”
De beken in de stad zorgen voor verkoeling en een goede opvang van het regenwater. Ook de beleving van water is belangrijk voor leefbaarheid in de stad en werkt tegen de hittestress.

Sommige beken in Hengelo hebben achterstallig onderhoud en liggen vaak verscholen tussen particuliere percelen. Het herstel biedt naast een kwaliteitsverbetering van de (openbare) leefomgeving ook de noodzakelijke mogelijkheden om regenwater van de riolering af te koppelen. Daarnaast krijgen beken waar mogelijk meer ruimte, zodat er minder wateroverlast ontstaat bij hevige neerslag. Daarmee biedt het een robuuste en duurzame oplossing (extra waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en afkoeling van de stad in de zomer) om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

De Wateragenda van Hengelo

Op 5 juni 2023 is een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking door te zetten. In deze zogeheten Wateragenda spraken gemeente en waterschap uit zich in te blijven zetten voor een robuust, klimaatbestendig watersysteem. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Klimaat Actieve Stad Hengelo wordt concreet gemaakt voor welke projecten beide partijen zich tot 2027 gaan inzetten en hoe dit gezamenlijk wordt gedaan.

Planning en uitvoering

In 2015 hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo de handen in een geslagen om een impuls te geven aan de uitdagingen, als gevolg van de klimaatveranderingen, die binnen het stedelijk gebied van Hengelo op ons afkomen. Daarnaast hadden veel beken in Hengelo met achterstallig onderhoud te maken. Binnen de vorige samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende projecten gestart, zoals de herinrichting van de Berflobeek. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst staan de projecten die de komende jaren tot en met 2027 worden gerealiseerd. We werken ook verder aan de Drienerbeek en de Berflobeek.


Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over de projecten aan de beken in Hengelo

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Klimaat Actieve Stad, door Claudio Bruggink en Gerald Aveskamp