Werkzaamheden Berflobeek aan wethouder Kampstraat afgerond

Gepubliceerd op 23 mei 2024

Aan de Berflobeek bij de wethouder Kampstraat in Hengelo is er groot onderhoud uitgevoerd. De betonnen wanden van de Berflobeek zijn vervangen. Daarmee is de verzakking van de oevers van de beek opgelost en zijn de voetpaden langs de beek weer te gebruiken. Tussen de nieuwe betonnen wanden zijn in het gehele gerenoveerde deel van de Berflobeek waterplanten aangebracht. Ook zijn er nieuwe struiken en planten op de oever van de beek geplant.

Regenwater naar de beek

Regenwater afkomstig van daken is vaak zo schoon dat zuivering niet nodig is. Dit water kan dus beter worden afgevoerd in de grond of naar een beek. Dat heeft als voordeel dat de rioolwaterzuivering minder wordt belast en het is beter voor de stand van het grondwater, zodat er water is in droge tijden. Daar waar het kan zijn daarom de regenwaterafvoeren van de gebouwen in de omgeving afgekoppeld van het riool.

Voorbereiden op veranderend klimaat

Door de klimaatveranderingen krijgen we steeds meer te maken met een toename van hevige regenbuien, langdurige droogte en hogere tropische temperaturen. Waterschap Vechtstromen werkt actief samen met de gemeentes in haar beheersgebied om beter voorbereid te zijn op deze klimaatveranderingen. Zo hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo de handen ineengeslagen om dit te realiseren binnen het stedelijk gebied van Hengelo.


Meer informatie

Zelf aan de slag

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo vinden het belangrijk om wateroverlast in de toekomst te beperken en nemen daarom maatregelen in de openbare ruimte. Maar ook inwoners kunnen zelf wat doen op het eigen terrein, om ervoor te zorgen dat extreme regenbuien voor minder overlast zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door de regenpijp af te koppelen of de tuin te vergroenen.

Kijk voor tips en inspiratie op www.groenblauwtwente.nl