Werkzaamheden aan Berflobeek in Hengelo afgerond

Gepubliceerd op 16 april 2024

Nu de nieuwe bomen langs de Berflobeek bij de Marskant in Hengelo hun plek hebben gekregen, zijn de werkzaamheden aan dit gedeelte van de Berflobeek klaar. De beek was aan vernieuwing toe en is daarbij aangepast op het veranderende klimaat.

De Berflobeek tussen de Willemstraat en Deldenerstraat in Hengelo heeft meer ruimte gekregen. Op de schuine oevers is nu meer plaats voor diverse waterplanten, wat goed is voor waterdieren. Het zorgt voor een meer soortenrijke natuur. In de afgelopen maand zijn er verschillende soorten inheemse bomen aangeplant, zoals zwarte els, meidoorn en iep.
De bomen geven verkoeling in warme periodes. Ook is er in het plan rekening gehouden met het opvangen van regenwater, door middel van wadi’s. Deze worden op een later moment aangelegd. Dat gebeurt nadat de woningen die hier gebouwd worden, gereed zijn.

De gemeente verzorgt het aanleggen van een wandelpad langs de beek, waardoor inwoners nog meer kunnen genieten van water en natuur in de stad. Via dit wandelpad is het ook mogelijk om eventueel onderhoud in de omgeving en aan de beek uit te kunnen voeren.

Voorbereiden op veranderend klimaat

Door de klimaatveranderingen krijgen we steeds meer te maken met een toename van hevige regenbuien, langdurige droogte en hogere tropische temperaturen. Waterschap Vechtstromen werkt actief samen met de gemeentes in haar beheersgebied om beter voorbereid te zijn op deze klimaatveranderingen. Zo hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo de handen ineengeslagen om dit te realiseren binnen het stedelijk gebied van Hengelo.


Meer informatie

Zelf aan de slag

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo vinden het belangrijk om wateroverlast in de toekomst te beperken en nemen daarom maatregelen in de openbare ruimte. Maar ook inwoners kunnen zelf wat doen op het eigen terrein, om ervoor te zorgen dat extreme regenbuien voor minder overlast zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door de regenpijp af te koppelen of de tuin te vergroenen.

Kijk voor tips en inspiratie op www.groenblauwtwente.nl