Veldbeek


De Veldbeek is een nieuwe Hengelose beek tussen het FBK-stadion en het Industrieplein bij het station. Hier sluit de Veldbeek aan op de bestaande Berflobeek.

Met de nieuwe beek wordt overtollig regenwater én grondwater beter afgevoerd. Daarnaast komt er permanent water binnen vanuit het Twentekanaal. Met de Veldbeek heeft het gebied rondom het Watertorenpark en de F35 een prachtig, nieuw en groen karakter gekregen.