Informatiebijeenkomst Dinkel Zuid in Glane op 28 April

Gepubliceerd op 22 april 2021

Op woensdagavond 28 april houdt het waterschap, samen met de gemeente Losser een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in Glane. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst. De diverse plannen worden toegelicht, de aannemer stelt zich voor en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen.

Wat gaan wij doen?

Het waterschap start in april met de werkzaamheden aan de Dinkel in Glane. Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. Dinkel Zuid is door de provincie aangewezen als Natura 2000 gebied. Daarom werken wij aan het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur. Daarnaast worden de oevers natuurvriendelijk ingericht en wordt de rivier smaller gemaakt. Ook worden nieuwe meanders (kronkels) aangelegd. Zo ontstaat meer ruimte voor de natuurlijke loop van het water en wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast start de gemeente ook met een aantal werkzaamheden in Glane, zoals het verleggen van het LAGA-fietspad.


Wilt u meer weten over het project van het waterschap?

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de gemeente Losser