Dinkeldal


De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. De oorsprong ligt in het oosten van Twente net over de grens tussen Coesfeld en Ahaus. Bij Gronau stroomt het water Twente in om vervolgens bij Lattrop weer naar onze Duitse buren te stromen. Bij Neuenhaus mondt de Dinkel uit in de Vecht en wordt vanaf daar de Overijsselse Vecht genoemd. Het water heeft dan een afstand van maar liefst 95 kilometer afgelegd.

De Dinkelagenda

Het waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer, ook in het Dinkelgebied. Met de Dinkelagenda willen we richting geven aan onze inspanningen in het stroomgebied van de Dinkel.

Contact

Heeft u vragen over het Dinkeldal? Dan kunt u contact opnemen met proces- en projectmanager Pieter Jelle Damsté. Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan de projectleider van het betreffende deelproject

088 220 33 33

Deelprojecten in het Dinkeldal

Het Dinkeldal bestaat uit de Dinkel en het gebied langs beide kanten van de rivier. Ook de beken die verbonden zijn met de Dinkel horen bij het Dinkeldal. Vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura2000 werken wij aan een toekomstbestendig gebied.

Dat kan niet in één keer. Wij werken voortdurend aan schoon en voldoende water en wij investeren in maatregelen, beheer én onderhoud. Daarbij zetten wij ons in voor een goede leefomgeving. Niet alleen voor mens, maar ook voor planten en dieren.

Benieuwd waar wij aan het werk zijn? Zie onder de deelprojecten.

Project updates

Project informatie

Samenwerking

Het project Dinkeldal wordt gerealiseerd in samenwerking met:

  • Provincie Overijssel
  • LTO (land en tuinbouw organisatie)
  • Staatsbosbeheer
  • Gemeente Losser
  • Dinkeldalboeren
ELFPO logo met tekst