Dinkelproject Losser-Gronau is officieel geopend

Gepubliceerd op 13 oktober 2022

Op woensdag 12 oktober is het Dinkelproject Losser-Gronau officieel geopend. Na een kort officieel programma gingen de gasten naar buiten, waar men samen een wandeling maakte door het vernieuwde Dinkeldal.

Vernieuwd Dinkeldal

In dit project is gewerkt aan meer ruimte voor het water en het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur en recreatie. Van de Duitse grens tot Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. De oevers zijn natuurvriendelijk ingericht en de rivier is smaller gemaakt. Ook zijn er nieuwe meanders (het natuurlijke kronkelen van een rivier) aangelegd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de natuurlijke loop van het water en verandert de stroom van de rivier continu, net als het aangrenzende landschap. Voor mensen, planten en dieren ontstaat een betere en meer natuurlijke leefomgeving. Er zijn paden, vlonders en bruggen aangelegd, zodat het voor bewoners en recreanten mogelijk is om te fietsen of een wandeling te maken langs de prachtig heringerichte Dinkel.

Prachtige verbinding tussen Nederland en Duitsland

Samen met alle gebiedspartijen werken wij vanuit de opgaven van de Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier. Een belangrijke uitdaging is het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland én Duitsland. Dat water geen grenzen kent, komt bij dit project goed tot uiting in de mooie samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partijen. Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen: “De Dinkel is een prachtige verbinding tussen Duitsland en Nederland, een unieke grensoverschrijdende rivier. Er zijn bij dit Dinkelproject mooie resultaten geboekt op het gebied van waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie. Dit is bereikt door de unieke en fijne samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partijen. Ook in de toekomst worden deze samenwerkingen voor het stroomgebied van de Dinkel doorgezet.”

Officiële opening

Het officiële deel van het openingsprogramma vond plaats bij restaurant Dijk59 in Losser. Gespreksleider Sina Kuipers ging in gesprek met bestuurders en gebiedspartners over de ontwikkelingen in het Dinkeldal en de samenwerking rondom dit project. Vervolgens werden de gasten per touringcar naar de Dinkel bij Glane gebracht, waar men tijdens een korte wandeling, samen met omwonenden, het resultaat van het project kon beleven. Bij de Dinkel bracht men een toost uit en sprak dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink een woord van dank aan alle betrokkenen en omwonenden die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit project.


V.l.n.r:  de heer Jaimi van Essen, wethouder gemeente Losser, 
de heer Kai Zwicker, Landrat Kreis Borken, mevrouw Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid waterschap Vechtstromen, de heer Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde provincie Overijssel en de heer Stefan Kuks, watergraaf waterschap Vechtstromen.

Dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink tijdens de officiële opening van het Dinkelproject Losser-Gronau

Een hapje en drankje met gasten en inwoners aan de Dinkel om de opening te vieren