Hoogwater voor project Dinkeldal Zuid een eerste echte test

Gepubliceerd op 9 februari 2022

De grote hoeveelheid neerslag van het afgelopen weekend heeft geresulteerd in een jaarlijks hoogwater situatie op de Dinkel. Voor het projectgebied Dinkeldal Zuid een eerste echte test; dat leverde fraaie dronebeelden op.

In mei 2021 is gestart met de herinrichting van het Dinkeldal tussen de Duits/Nederlandse grens en de Ellermansbrug bij Losser. Een herinrichting waarbij vele opgaven tezamen zijn gekomen zoals de kaderrichtlijn water, N2000 en recreatie. Vanwege de natte periode zijn de werkzaamheden in december sterk afgeschaald, deze worden vanaf maart 2022 weer opgepakt. De planning is dat het project aankomende zomer wordt afgerond.

Het project in het kort

In het project wordt gewerkt aan meer ruimte voor het water en het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur. Zo zijn de oevers natuurlijker ingericht door variatie in helling en het toepassen van bouwen met natuur (boomstammen en stobben), is de rivier door middel van meanders in lengte vergroot en is het basisprofiel smaller gemaakt.  Zo is aan de Dinkel handvaten gegeven om zich in de loop van de tijd op een natuurlijker manier te ontwikkelen.

De werkzaamheden worden in opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Losser uitgevoerd. De gemeente werkt gelijktijdig aan onder andere de herinrichting van de Glanestraat, een nieuwe wandelbrug over de Dinkel en het LAGA- fietspad.


Meer over het project

Dronebeelden Dinkel projectgebied Dinkeldal Zuid