Inloopbijeenkomst Natura-2000 gebied Dinkeldal Zuid op 27 februari

Gepubliceerd op 24 februari 2020

Op donderdag 27 februari houden wij, samen met de provincie en de gemeente, een inloopbijeenkomst over het Natura-2000 gebied Dinkeldal Zuid. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u graag over de maatregelen, de procedure en de planning van het project.

Wat gaan wij in dit gebied doen?

Voor het Natura 2000-gebied Dinkeldal Zuid geldt een gecombineerde opgave, namelijk het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur en het vrij laten stromen van de Dinkel door deze natuur. Doel van de maatregelen die we nemen in Dinkeldal is het beschermen van de bossen en de bijzondere stroomdalgraslanden langs de Dinkel. Dit betekent dat agrarische percelen langs de rivier natuur worden. Een andere doelstelling is om de Dinkel zelf zijn weg te laten bepalen door de natuur, deze wordt nu nog deels door de mens gestuurd. Zo krijgt Dinkeldal meer ruimte om te groeien en te bloeien.

Inloopbijeenkomst

Wij vertellen u graag meer over de maatregelen, de procedure en het indienen van een zienswijze. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 27 februari 2020 in het Buurthuis De Glaan, Gronausestraat 330a, 7585 PE te Glane. U kunt tussen 16.00 en 21.00 uur binnenlopen op een voor u geschikt moment. Medewerkers van provincie, waterschap en gemeente staan voor u klaar om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Graag tot dan!

Meer informatie?

Kijk dan op: www.overijssel.nl/dinkeldal