Start werkzaamheden herinrichting Dinkel Losser - Gronau


Aannemer NEGAM uit Oldenzaal is in opdracht van ons gestart met de werkzaamheden van het project herinrichting Dinkel Losser-Gronau. Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. De afgelopen jaren hebben wij, in overleg met omwonenden en samen met partners gewerkt aan het ontwerp. Nu is het tijd om de plannen te realiseren.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn aan de Dinkel in Glane. Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. Hier werken wij aan ruimte voor water, het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur en recreatie in het Dinkeldal.

De oevers worden natuurvriendelijk ingericht en de rivier smaller gemaakt. Ook worden nieuwe meanders (het natuurlijke kronkelen van een riviertje) aangelegd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de natuurlijke loop van het water, waarbij de Dinkel aan de ene kant stukjes land wegneemt en aan de andere kant weer stukjes land toevoegt. Op deze manier verandert de loop van de rivier continu, net als het aangrenzende landschap. Voor mensen, planten en dieren ontstaat een nog betere leefomgeving.

De aannemer is begonnen met de werkzaamheden in het gebied tussen de grens met Duitsland en de Weertsbrug. Bijna gelijktijdig starten ze in het gebied tussen de Weertsbrug in Glane en de Zoekerbrug in Losser. In 2022 starten de werkzaamheden in het gebied tussen de Zoekerbrug en Hoofdstraat (N731) in Losser.

Samenwerking en Financiering

Samen met de provincie Overijssel, de unieke samenwerking met onze Duitse partners, waaronder Kreis Borken, gemeente Losser en Staatsbosbeheer werken wij vanuit de opgaven van de Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier.

Nettie Aarnink, dagelijks bestuurder van het waterschap zegt hierover: “De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier. Een belangrijke uitdaging is het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland én Duitsland. Daarom werken wij nauw samen met Kreis Borken en andere Duitse partners.” Hubert Grothues, bestuurder van Kreis Borken benadrukt "Rivieren en beken zijn markante verbindende elementen in ons Duits-Nederlandse grensgebied. Aan beide zijden van de grens is het de uitgesproken bedoeling ze als waardevolle ecologische systemen te behouden en verder te ontwikkelen. Daarom werken wij - de verantwoordelijke Duitse en Nederlandse instellingen - al vele jaren grensoverschrijdend samen op het gebied van waterbeheer.” De gemeente Losser verlegt het LAGA-fietspad om ruimte te maken voor natuur en water. Daarnaast is met dit plan de mogelijkheid ontstaan om een betere fietsroute tot aan het centrum van Losser te realiseren.