De Kramerswatergang


De Kramerswatergang ligt ten oosten van De Lutte en loopt over een lengte van circa 2 kilometer parallel aan de Dinkel. Deze watergang is begin jaren zeventig gegraven om extra capaciteit te bieden voor het afvoeren van water en wateroverlast vanuit de Dinkel te verminderen.

De huidige stuwen in de Kramerswatergang zijn verouderd en in slechte staat. Deze worden vervangen, zodat de hoeveelheid water in de Kramerswatergang beter te doseren is. Twee van de nieuwe stuwen worden uitgerust met een handmatig bedienbare klep. Dit zorgt ervoor dat wij de stuwen eenvoudiger en veiliger kunnen bedienen, zonder de inzet van zware machines.

Daarnaast gaan we overtollig zand uit de Kramerswatergang verwijderen en de oevers waar nodig herstellen, zodat de naastgelegen grond niet verder weg spoelt.  Met deze maatregelen dragen we bij aan een goede waterhuishouding, welke onmisbaar is voor landbouw en de natuur in de omgeving.

Kramerswatergang kleine stuw
Kramerswatergang kleine stuw boven water

Contact

Anouk Kuijsters

Anouk_Kuijsters

Projectleider

088 220 33 33

Nieuws

Project informatie

Subsidie

Dit project is mede mogelijk gemaakt met behulp van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Voor dit project ontvangt het waterschap POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)+ subsidie van provincie Overijssel en het ELFPO.

Met de uitvoering van de maatregelen in het project ‘Kramerswatergang’ beoogt het waterschap om de waterhuishouding voor de landbouw te verbeteren door wateroverlast vanuit de rivier de Dinkel en de Kramerswatergang te verminderen.

Daarnaast bieden de maatregelen in de zomerperiode de mogelijkheid om het water beter vast te houden in het gebied, ter bestrijding van droogte.

logo_provincie_overijssel

ELFPO logo met tekst