Gedeputeerde provincie Overijssel bezoekt Dinkeldal

Gepubliceerd op 24 oktober 2019

Op vrijdag 18 oktober heeft db-lid Nettie Aarnink, als voorzitter van de stuurgroep Dinkeldal, Overijssels gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher ontvangen in de Lutte. Op uitnodiging van het waterschap was hij te gast bij de stuurgroep van het Dinkeldal.

De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Het Dinkeldal is aangewezen als Natura2000-gebied. Samen met onze gebiedspartners werken wij vanuit de Natura2000 en Kaderrichtlijn Water opgaven aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier.

Een complexe opgave die in het veld veel beter ervaren wordt. Zo heeft de stuurgroep samen met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher verschillende plekken langs de Dinkel bezocht. Proces- en projectmanager Pieter Jelle Damsté verzorgde een toelichting over de Dinkel. Daarnaast is de groep op bezoek geweest bij een groot melkveebedrijf in het Dinkeldal, waarbij de huidige situatie in perspectief werd gebracht met de maatschappelijke opgaven. Met deze bezoeken hebben wij een goed beeld kunnen geven van het Dinkeldal en haar unieke karakter.