Landgoederen rond Enschede


De Landgoederen rondom Enschede behoren tot een van de focusgebieden binnen het project Haarvaten op Peil. Want de gevolgen van het veranderende klimaat laat ook haar sporen na op landgoederen en buitenplaatsen. Eeuwenoude bomen hebben het zwaar, bodems verdrogen, soorten insecten en vogels nemen af en de landbouwproductie is kwetsbaar geworden.

De verwachting is dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met weersextremen. Daarom is het belangrijk om samen te kijken naar maatregelen om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken voor het veranderende klimaat. Want inzichten veranderen. Waar we vroeger ook op landgoederen het water zo snel mogelijk afvoerden, moeten we het nu juist langer vasthouden om droogte tegen te gaan.

Samen met landgoederen, terreinbeheerders, belanghebbenden en het waterschap onderzoeken adviesbureaus Aveco de Bondt en MLG welke wensen, kansen en mogelijke maatregelen er zijn om landgoederen en hun omgeving klimaatbestendig te maken.

Reactieformulier Landgoederen rondom Enschede