Haarvaten op Peil


Het ‘uitvoeringsprogramma Haarvaten op Peil’ (HOP) is gericht op het beter vasthouden van water, met name op de hoge zandgronden, in de zogenaamde ‘haarvaten’ van het watersysteem. Daar ligt ook een groot deel van wat wij de waardevolle kleine wateren noemen; kleine beekjes die ecologisch waardevol zijn, omdat ze bijzondere planten en waterdieren herbergen.

In de hogere delen van ons gebied, daar waar de kleine beekjes ontstaan, moeten we al beginnen met het vertragen van de waterafvoer. Maatregelen bij die kleine waterstroompjes - of de haarvaten van het systeem, zoals ze wel worden genoemd - helpen namelijk enorm bij het verminderen van de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur. Deze maatregelen helpen ook bij het voorkomen van wateroverlast elders (lager) in ons gebied.

Project binnen Haarvaten op Peil

Contact

Heeft u vragen over het programma Haarvaten op Peil? Neem dan contact op met projectleider Robert Eekers.
e-mail: haarvatenoppeil@vechtstromen.nl

Robert Eekers

robert_eekers

Projectleider

088 220 33 33

HOP stuw Hegeveldleiding

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mogelijke maatregelen tegen droogte en het langer vasthouden van water op eigen grond? Of heeft u zelf suggesties voor uw omgeving? Vul dan het formulier in.

Project updates

Project informatie