Veel belangstelling voor bijeenkomst ‘Aan de slag met droogte en wateroverlast op landgoederen’

Gepubliceerd op 28 september 2023

De gevolgen van het veranderende klimaat laat ook haar sporen na op landgoederen en buitenplaatsen. Eeuwenoude bomen hebben het zwaar, bodems verdrogen, soorten insecten en vogels nemen af en de landbouwproductie is kwetsbaar geworden. Welke maatregelen kun je treffen tegen droogte en wateroverlast op landgoederen? Dit onderwerp stond centraal tijdens de informatiebijeenkomst voor landgoederen rondom Enschede, op woensdag 27 september bij Resort Bad Boekelo.

Ons klimaat verandert en dat merken we, ook in Twente. Naast piekbuien en wateroverlast, leidt ook droogte tot steeds meer schade. De verwachting is dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met weersextremen. Daarom is het belangrijk om samen te kijken naar maatregelen om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken voor het veranderende klimaat.

Kansen voor maatregelen

De Landgoederen rondom Enschede behoren tot één van de 5 focusgebieden binnen het programma  Haarvaten op Peil (HOP). Samen met de provincie Overijssel, landgoederen, terreinbeheerders, belanghebbenden en het waterschap onderzoeken adviesbureaus Aveco de Bondt en MLG welke wensen, kansen en mogelijke maatregelen er zijn om landgoederen en hun omgeving klimaatbestendig te maken. Tijdens de informatiebijeenkomst, die samen met OPG georganiseerd is, is een uitleg gegeven over het HOP-programma. Daarna gaf Aveco de Bondt een toelichting op de werking van het watersysteem. En bomenexpert Henk Koop gaf een presentatie over boombeheer en inrichting van de groene buitenruimte op landgoederen. Daarna is samen met landgoedeigenaren gekeken naar kansen en mogelijke maatregelen om water beter vast te houden, wateroverlast te beperken en droogte te bestrijden.

Eerste verkenning

Robert Eekers, projectleider Haarvaten op Peil: “Het was een waardevolle informatiebijeenkomst met een mooie opkomst. We hebben met landgoedeigenaren gesproken en een goede eerste inventarisatie gemaakt van landgoederen die met maatregelen tegen droogte en wateroverlast aan de slag willen. We gaan hier een vervolg aan geven door in de komende periode verder met hen in gesprek te gaan.”


Meer informatie

Reactieformulier

Heeft u vragen, wensen of ideeën met betrekking tot de uitdagingen rondom droogte en wateroverlast op uw landgoed? Dan kunt u via onderstaand reactieformulier contact opnemen.