Onderzoek kansen en haalbare maatregelen ‘Haarvaten op Peil’

Gepubliceerd op 20 april 2023

Ons klimaat verandert en dat merken we. De winters worden natter en in de zomer zijn er langere hete en droge perioden. Ook enorme hoosbuien komen voor, die kunnen leiden tot wateroverlast. Samen met provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en beheerders van natuurgebieden en landgoederen gaat waterschap Vechtstromen met het programma ‘Haarvaten op Peil’ de komende jaren investeren in maatregelen tegen droogte en wateroverlast. Maar welke wensen en kansen om water langer vast te houden en piekbuien op te vangen zijn er? En wat zijn haalbare maatregelen? Dat gaan de adviesbureaus Aveco de Bondt en MLG de komende maanden verder onderzoeken.

Het programma ‘Haarvaten op Peil’ (HOP) is gericht op de bestrijding van klimaateffecten, in het bijzonder de verdroging in de hogere delen van Overijssel, waar we voor wateraanvoer afhankelijk zijn van regen. Daar ligt ook een groot deel van wat wij de waardevolle kleine wateren noemen; kleine beekjes die ecologisch waardevol zijn, omdat ze bijzondere planten en waterdieren herbergen.

In de hogere delen van ons gebied, daar waar de kleine beekjes ontstaan, moeten we al beginnen met het vertragen van de waterafvoer. Maatregelen bij die kleine waterstroompjes - of de haarvaten van het systeem, zoals ze wel worden genoemd - helpen namelijk enorm bij het verminderen van de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur. Deze maatregelen helpen ook bij het voorkomen van wateroverlast elders (lager) in ons gebied.

Verkenning in focusgebieden

Om gericht te werken zijn voor Vechtstromen vijf focusgebieden benoemd: Landgoederen rond Enschede, Dinkeldal (zijbeken binnen het Nederlandse stroomgebied), Vechtdal (natuurgebieden en omgeving), Delden-Beckum en Beekdalen Midden-Twente. De adviesbureaus Aveco de Bondt en MLG gaan de komende maanden een verkenning uitvoeren. Hierbij brengen zij samen met terreinbeheerders, landgoederen, belanghebbenden en het waterschap de wensen en kansen in kaart. Ook onderzoeken de adviesbureaus welke haalbare maatregelen uitgevoerd kunnen worden in het HOP-programma. Dit onderzoek is naar verwachting in het najaar gereed.