Aan de slag met droogte en wateroverlast in het Dinkeldal

Gepubliceerd op 16 november 2023

Op woensdag 29 november organiseren wij een watermarkt, waarbij wij met bezoekers in gesprek gaan over knelpunten en maatregelen tegen droogte en wateroverlast. Deze informatiemarkt vindt plaats tussen 16.00 en 21.00 uur bij streekrestaurant ’t Sterrebos in Beuningen.

Tijdens de watermarkt, die gehouden wordt voor agrariërs en grondeigenaren die wonen in de gebieden Bethlemsbeek, Luttermolenbeek en ten noorden van De Lutte (omgeving Beuningerstraat), geven wij een toelichting op het programma Haarvaten op Peil. Bezoekers krijgen duidelijke en praktische informatie om zelf of gezamenlijk aan de slag te gaan met kleinschalige maatregelen om water beter vast te houden, droogte te bestrijden en wateroverlast te beperken. Denk bijvoorbeeld aan informatie over droogtestuwen, waarmee het waterpeil in sloten gereguleerd kan worden.

Samen aan de slag

Ondanks het relatief natte najaar heeft iedereen de droge zomers van 2018, 2019 en 2022 nog vers in het geheugen. Ons klimaat verandert en dat merken we, ook in Twente. Naast piekbuien en wateroverlast, leidt ook droogte tot steeds meer schade.

Door adviesbureau Aveco de Bondt is er een watersysteemanalyse uitgevoerd van de plangebieden Bethlemsbeek, Luttermolenbeek en ten noorden van De Lutte. De uitkomsten van deze analyse worden tijdens de watermarkt toegelicht. Op kaarten kunnen bezoekers de eigen situatie bekijken en ervaringen uitwisselen, en wordt besproken welke (kleinschalige) maatregelen eventueel mogelijk zijn. Zo kunnen we samen aan de slag om het veranderende klimaat het hoofd te bieden.

Kansen voor maatregelen

De gebieden in het Dinkeldal behoren tot één van de 5 focusgebieden binnen het programma Haarvaten op Peil. Samen met de provincie Overijssel, grondeigenaren, terreinbeheerders, belanghebbenden en het waterschap onderzoeken adviesbureaus Aveco de Bondt en MLG welke wensen, kansen en mogelijke maatregelen er zijn om het veranderende klimaat het hoofd te bieden.

Watermarkt Dinkeldal

De watermarkt wordt gehouden op woensdag 29 november 2023 bij Streekrestaurant ’t Sterrebos, Beuningerstraat 71 in Beuningen. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur staat de koffie klaar, vooraf aanmelden is niet nodig.