Hagmolenbeek


De Hagmolenbeek begint ten noorden van Buurse waar hij wordt gevoed door de Hegebeek. Vervolgens stroomt de beek langs het Rutbeek en langs de dorpen Beckum en Bentelo en uiteindelijk mondt hij uit in het Twentekanaal. Het is een langzaam stromende beek met een lengte van bijna 13 kilometer. Wij focussen ons in dit project op het gedeelte vanaf het Twentekanaal tot de Huttenveldsweg bij Beckum.

De Hagmolenbeek voldoet nog niet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), vooral op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. De KRW is het belangrijkste wettelijke kader voor onder andere de kwaliteit van het water. Om aan de doelen te voldoen gaan wij werken aan de vispasseerbaarheid van de stuwen en de oevers natuurlijker inrichten.

Een natuurvriendelijke inrichting van waterlopen zorgt voor meer biodiversiteit in en direct langs het water. En voor vissen is het van groot belang dat zij van het ene naar het andere gebied kunnen zwemmen. Vispassages helpen hen hierbij.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Marion Geerink.

Marion Geerink

mariongeerink

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie