Startbijeenkomst Middensloot

Gepubliceerd op 13 juni 2024

Op maandag 24 juni organiseren wij een startbijeenkomst over de wateropgaven aan de Middensloot. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij met bezoekers in gesprek over de uitdagingen en mogelijke maatregelen in het gebied.

Werken aan gezond en levend water

Waterschap Vechtstromen werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doen wij op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén daarvan is de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn stelt normen vast voor onder andere de biologische kwaliteit van het water, bijvoorbeeld op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. Het water moet een goed leefgebied zijn voor planten en dieren. Om aan deze normen te voldoen gaan wij aan de slag bij de Middensloot.

Aan de slag voor droge en natte tijden

Het klimaat verandert en dat merken we, ook in Twente. Hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd zorgen voor wateroverlast en in de zomerperiode zien we langere perioden van droogte. Met als gevolg schade voor landbouw en natuur. In de toekomst krijgen we vaker te maken met deze weersextremen. Daarom is het belangrijk om samen te kijken hoe we het watersysteem van de Middensloot hierop kunnen aanpassen.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst gaan wij met bezoekers in gesprek over onze opgaven en mogelijke maatregelen aan de Middensloot. Ook horen wij graag wat er leeft in het gebied en welke ideeën er zijn.

Agrariërs en grondeigenaren die wonen in het gebied rondom de Middensloot en andere geïnteresseerden zijn op maandag 24 juni van harte welkom. De startbijeenkomst wordt gehouden bij ’t Trefpunt Weerselo, Legtenbergerstraat 6, 7595 XB in Weerselo. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur kan men binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig.

Op de hoogte blijven

Bent u op bovengenoemde data verhinderd maar wilt u wel graag op de hoogte blijven over dit onderwerp? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze digitale nieuwsservice.